Skip to content

Huishoudelijke verzorging is een zorgvorm die via de WMO is aan te vragen. Huishoudelijke verzorging betekent dat mensen ondersteund kunnen worden in de huishouding als zij vanwege gezondheidsproblemen en/of beperkingen niet of te weinig in staat zijn huishoudelijke taken te verrichten. Door bezuinigingen van het Rijk op de gemeentebegroting komen een aantal zaken in de knel. Denk hierbij aan jeugdzorg, WMO, maar ook Bibliotheken en specifiek onderwijstaken zijn niet zonder risico. Nu is het zo dat als je voldoet aan de voorwaarden van de WMO, je voor alle zorgfuncties in aanmerking kunt komen. Mensen met hoge inkomens vinden dit prettig omdat een medewerker van de huishoudelijke verzorging van een thuiszorginstelling minder geld kost dan een professionele schoonmaker. Met de toenemende vergrijzing zien we dat het beroep op de WMO langzamerhand toeneemt. Voor gemeenten is dit een belangrijke kostenpost. Progressief Alkmaar wil een inkomensplafond aanbrengen waarboven mensen zelf hun huishoudelijke ondersteuning moeten regelen. Dat kan een werkster betekenen, maar ook huishoudelijke verzorging voor de feitelijke kostprijs.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *