Skip to content

Wie zijn wij

"Alkmaar moet klaar zijn voor die toekomst en niet de hakken in het zand willen steken om zich te verzetten tegen zaken en ontwikkelingen die onomkeerbaar zijn en hoe dan ook staan te gebeuren."

Wie en wat is Progressief Alkmaar

Progressief Alkmaar is een lokale progressieve politieke partij. Progressief Alkmaar heeft goede contacten met vergelijkbare partijen in andere regio’s en wellicht zal op den duur een nauwere samenwerking met deze partijen ontstaan.

Progressief Alkmaar zet zich in om Alkmaar en de omliggende regio sterker te maken voor de toekomst in en snel veranderende wereld. Alkmaar moet klaar zijn voor die toekomst en niet de hakken in het zand willen steken om zich te verzetten tegen zaken en ontwikkelingen die onomkeerbaar zijn en hoe dan ook staan te gebeuren. 

Door te anticiperen op de veranderende wereld voorkom je dat je moet buigen voor nieuwe ontwikkelingen. Door goed te anticiperen kun je de toekomst zelfbewust naar je eigen hand zetten. Nieuwe ontwikkelingen zijn klimaatverandering, een verschuiving in het internationale economische evenwicht, toename van migranten uit andere werelddelen. Progressief Alkmaar wil extra inzetten op een cyclische economie waar hergebruik, minder afhankelijk van nieuwe grondstoffen en terugdringen van afval centraal staan. Progressief Alkmaar zet zich in voor schone energie en terugdringen van fijnstof. Progressief Alkmaar zet zich in voor duurzame en betaalbare woningbouw. 

Wil je progressief Alkmaar steunen?

Dat kan

NL 46 INGB 0006 6124 58