Skip to content

Alkmaarse problematiek vereist een Alkmaarse aanpak

De drie D operatie van 2015 heeft een decentralisatie van zorg en welzijn veroorzaakt waarbij de gemeenten met 75% van het budget 125% van het werk overgeheveld hebben gekregen van het rijk. Onder de noemer dichter bij de mensen en participatie is een complexe materie de gemeenten door de strot gedrukt waar zij totaal niet op voorbereid waren.

Redeneer vanaf de andere kant

Als de problematiek heftig is en het budget ontoereikend, dan kun je extra budget claimen (wat je doorgaans niet boven water krijgt) of je kunt het beleid stutten. Wat bedoelen wij met stutten? Om het aantal bijstandsgerechtigden terug te dringen kun je zorgen voor werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus en voor zowel kantoorwerk als ook handwerk, binnen de muren van een gebouw of in de open lucht. Zorg dat alleen mensen gebruik maken van de bijstand die dit echt nodig hebben en gun alle anderen werk op maat. Het budget dat daarmee vrijkomt kan gebruikt worden voor extra armoedebestrijding. Bij WMO en Jeugdzorg zijn budgetten geoormerkt. Dat betekent dat er bedragen aan het eind van een jaar over kunnen blijven. In Alkmaar geldt de Arend Lind Doctrine. Arend Lind was de man van Stadsbelang en de latere OPA. Deze doctrine houdt in dat alle overblijvende budgetten terug worden gestort in de algemene middelen. Wat Progressief Alkmaar betreft laten we deze doctrine deels los. Wat Progressief Alkmaar betreft gaan restbudgetten van Sociale Dienst, WMO en Jeugdzorg in een apart sociaal fonds wat als extra speelruimte in het volgend jaar kan worden ingezet.

Versterk de economie

Zorg voor meer werkgelegenheid, meer woningen en beter specialistisch onderwijs waardoor gespecialiseerde bedrijven zich graag hier willen vestigen. Kijk bij asielzoekerscentra of daar bouwvakkers zitten en laat deze mensen versneld de Nederlandse samenleving instromen. Wees creatief en interpreteer de regels op een meer soepele wijze. Met een moeilijk woord: gebruik je discretionaire bevoegdheid.

Ga stemmen en stem verstandig

Om belangrijke doorbraken te bewerkstelligen hebben we een partij nodig als Progressief Alkmaar. Een partij die creativiteit verbindt aan talent en slimme verbindingen weet te smeden met wetenschap en bedrijfsleven. Een partij die de nek durft uit te steken om uiteindelijk de meest kansarmen optimaal te laten profiteren van de maatschappelijke winst

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *