Skip to content

Slopen? Nu even niet! 

  1. redenen voor een moratorium op onnodige sloop 

1. Nederland kent opnieuw woningnood met een woningtekort dat vergelijkbaar is met midden jaren ‘60. Maar anders dan toen zijn die tekorten nu veroorzaakt door al decennia tekortschietend beleid. 

2. Om de tekorten in te lopen is een nieuwbouwproductie van 100.000 woningen per jaar nodig; terwijl de huidige productie slechts 2/3 daarvan bedraagt. Het verhogen van die productie is om verschillende redenen problematisch: gebrek aan arbeidskracht, locaties en stikstof-ruimte. Stoppen met slopen is eenvoudig en werkt meteen. 

3. Tegelijkertijd worden jaarlijks ruim 11.000 woningen gesloopt, voor het merendeel (9.000) door woningcorporaties. Door sloop en verkoop is de totale voorraad sociale huurwoningen in de afgelopen jaren met ruim 3% afgenomen en het aandeel betaalbare woningen gehalveerd terwijl de behoefte aanzienlijk is gestegen. 

4. De nieuwbouw die daarvoor in de plaats is gekomen, is altijd duurder en vaak ook voor een andere doelgroep (midden – en hogere inkomens). Dit terwijl huurders en woningzoekenden het qua woonlasten toch al zwaar hebben en er in onze steden onvoldoende betaalbare woningen zijn voor cruciale professionals in onderwijs, veiligheid en zorg. 

5. Terwijl corporaties aan de ene kant jaarlijks 9.000 woningen slopen, bouwen ze er aan de andere kant jaarlijks evenzoveel tijdelijke (flex-)woningen voor terug. Flex-woningen zijn niet alleen financieel zeer inefficiënt; de bouw ervan heeft ook weer milieu-impact. Niet-slopen maar opknappen van misschien iets verouderde complexen zou minimaal het grootste deel van de behoefte aan flex-woningen in kunnen vullen. 

6. De sloopplannen van woningcorporaties gaan inmiddels zo ver dat wat er nog van onze vooroorlogse sociale woonbuurten over is – en dat is inmiddels alleen al daarom kostbaar erfgoed waarop we juist zuinig moeten zijn! – gesloopt dreigt te worden. 

7. Sloopafval is inmiddels een van de grootste afvalstromen in Europa. Onder leiding van Frans Timmermans is de Europese Commissie daarom bezig onnodige sloop te minimaliseren door het stellen van stringente voorwaarden aan sloop en recycling van sloopafval. Ook Nederland zal daar aan moeten gaan voldoen. 

8. Bovendien raakt ook het voor de bouw beschikbare ‘CO2-budget’ op. De CO2 die we nog kunnen uitstoten om onder de 1,5 ⁰C temperatuurstijging te blijven, is met de huidige emissiesnelheid binnen 7 jaar bereikt. Sloop voor nieuwbouw zoals t dat nu gebeurt betekent zeer grote onnodige CO2 emissies. Levensloop-verlenging door renovatie, is het enige duurzame alternatief, daarover zijn alle deskundigen het eens. 

9. En dan hebben we het nog niet over het ook in Nederland groeiende aantal daklozen en de vele vluchtelingen die een beroep op ons doen. Grondwettelijk en mensenrechtelijk zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor adequate huisvesting voor iedereen. Met de recente komst van tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne, is simpelweg elke beschikbare woning NU nodig. 

10. Slopen kan nu dus even niet! De omgang met onze woningvoorraad moet zuiniger en socialer! 

Daarom vragen wij aan gemeenten en woningcorporaties een directe stop op het slopen van woningen in te voeren. Nu!

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *