Skip to content

Progressief Alkmaar is voor scheiding van kerk en staat, met andere woorden is voorstander van de seculiere overheid. Godsdienst is een privé-zaak en dient vooral in de privé-sfeer beleid te worden. Nederland is een land waar godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Als mensen vrij zijn te kiezen welke godsdienst ze aanhangen, en de godsdienst bepaalde verplichtingen of gewoontes met zich meebrengt, dan is dat iets wat we dienen te respecteren. Daarnaast verwachten we van alle inwoners van Nederland en in het bijzonder de inwoners van de gemeente Alkmaar dat zij gezamenlijk gemaakte afspraken respecteren. Wat betreft religieuze uitingen betekent dit dat ordehandhavers herkenbaar moeten zijn aan hun uniform en dat keppeltjes, hoofddoeken, kruizen, tulband en dergelijke bij ordehandhavers sober aanwezig mogen zijn en dat het gezicht niet mag verdwijnen achter religieuze uitingen.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *