Skip to content

Samenvatting

Openbreken van de multiculturele samenleving kan door de culturele barrières af te breken. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is de spoorbuurtmethode in Alkmaar ontwikkeld. Dit was naar aanleiding van het feit dat in 1982 450 van de 900 uitgebrachte stemmen in de Alkmaarse Spoorbuurt terecht kwamen bij de Centrumdemocraten (rechts extremistisch). Twee multiculturele en bottom-up buurtfeesten hebben geresulteerd in 26 van de 1300 geldig uitgebrachte stemmenvoor de Centrumdemocraten in 1986. Een reductie van 95% binnen dezelfde populatie. Gezien de hogere opkomst in 1986 lijkt het effect zelfs groter. Deze methode is sindsdien meermalen toegepast in Nederland en Vlaanderen met een vergelijkbaar effect. Een uitstekend instrument om de invloed van JA21, FvD en PVV in te dammen.

Spoorbuurtmethode

Leden van de huidige kandidatenlijst van Progressief Alkmaar hebben toentertijd de Spoorbuurtmethode ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in twee buurtfeestenn in 1983 en 1984 en een stedelijke antidiscriminatieweek in 1985. Deze methode is niet gedateerd en nog steeds inpasbaar. De praktijk bewijst dit ook.

Stap 1.

Benader een grote groep in de buurt die zich willen inzetten voor een inclusieve samenleving.

Stap 2.

Benader van elke etnische groep in de buurt 12 opinionleaders. Hanteer hierbij het gegeven dat er mensen zijn van Nederlandse origine die hun roots binnen de buurt hebben als een etnische groep en mensen van Nederlandse origine die hun roots in andere plaatsen c.q. regio hebben als een andere etnische groep.

Stap 3

Organiseer 10 werkgroepen met 10 aparte taken. (10 is willekeurig gekozen; het kunnen er ook minder zijn). Denk aan: 1. kinderactiviteiten, 2. opbouwen podia, 3. organiseren rommelmarkt, 4. organiseren collecte en fondswerving, 5. coördinatiegroep, 6. organiseren line-up voor buitenpodium, 7 organiseren avondprogramma in een zaal, 8 organiseren line-up voor binnen/avondpodium, 9. EHBO groep, 10. organiseren van multicultureel koken (elke cultuur presenteert een gerecht van wat zij bij hun cultuur vinden horen en een gerecht van wat de andere culturen specifiek vinden horen bij jouw cultuur)

Stap 4

Laat elke deelnemer een maal gastheer/vrouw zijn voor de andere leden van de werkgroep. Organiseer dus minimaal 10 bijeenkomsten zodat iedereen te gast is geweest bij alle andere culturen. De voorbereiding duurt circa 9 maanden. De voorbereiding is qua methode veel belangrijker dan het feest zelf.

Stap 5

Geef het feest een thema

Stap 6

Evalueer het samenbindend effect van het buurtfeest en het neerhalen van gebrek aan respect en tolerantie.

Antidiscriminatie-effect

In de Alkmaarse Spoorbuur hadden de ‘Nederlandse’ ouders hun kinderen van de buurtschool afgehaald en waren Turkse en Marokkaanse kinderen veruit dominant. Na de twee buurtfeesten kwamen de meeste ‘Nederlandse’ kinderen weer terug op school en werden de mensen uit diverse culturen goede buren van elkaar die ook bij elkaar over de vloer kwamen.

Deze methode is na 35 jaar nog steeds effectief

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.