Skip to content

Samenvatting

Samen met ouders van de Kardinaal de Jongschool is de politieke partij Progressief Alkmaar een handtekeningenactie begonnen ter bevordering van de verkeersveiligheid. De buurt reageert enthousiast en zal deze actie breed ondersteunen.

Verkeersmaatregelen

In de handtekeningenactie wordt de verkeersonveiligheid omschreven en wordt aangegeven dat er met drempels en vluchtheuvels tempo-temperende maatregelen moeten worden genomen. Meerdere mensen geven aan dat ook op de Heiloërdijk veel te hard wordt gereden. Dat is een belangrijke doorgaande weg voor de wijk Kooimeer. Of hier ook drempels mogen worden gelegd is de vraag. De brandweer vindt het belangrijk dat zij geen belemmeringen ondervinden bij het bereiken van branden en andere crisisplaatsen.

Zoals het er nu naar uitziet krijgt de actie een brede ondersteuning en zal het gemeentebestuur de klachten van de wijk serieus moeten gaan nemen.

2 Comments

  1. Er wordt in deze omgeving veel te hard gereden. 1x 24 uur is er verkeerslawaai, waarbij er geen rekening wordt gehouden met de rust van mensen. Midden in de nacht wordt er keihard getoeterd, motoren worden zeer luid opgevoerd. Jonge kinderen zijn niet veilig in de straten. Men wilt altijd voorrang nemen waar het niet moet en kent geen verkeersfatsoen. Het lawaai en hard rijden zorgen voor zeer onveilige situaties en gezondheids- problemen, waaronder hoge bloeddruk en hart problemen. Dit moet stoppen.

  2. Ik onderteken deze petitie tegen hard rijden.
    M. Read


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *