Skip to content

DIT WAREN ONZE KANDIDATEN VOOR ALKMAAR 2022-2026

ONZE MENSEN DIE IN DE GEMEENTERAAD HADDEN KUNNEN ZITTEN ALS ER GENOEG STEMMERS WAREN GEWEEST. GEMISTE KANS

Matt Delahaij

Matt is getrouwd en inmiddels grootvader. Matt is sinds 2021 gepensioneerd. Vanaf zijn 19de heeft hij gewerkt binnen de gezondheids- en welzijnssector, als verpleegkundige, onderzoeker, directeur. lid Raad van Bestuur, en nu weer als verpleegkundige. Hij kent deze wereld vanuit elk verschillend perspectief. Matt geeft al een aantal jaren ervaring in de gemeenteraad. (2005-2015). Daarnaast heeft hij zijn strepen verdiend binnen de vredesbeweging, anti-discriminatiebeweging, huur- en kraakbeweging in Amsterdam en binnen de vakbeweging als stakingsleider, voorzitter bedrijfsledengroep en lid groepsbestuur groep gemeente Amsterdam. Op de universiteit heeft Matt zich verdiept in economie, politicologie en organisatiesociologie. Matt wil zich met name gaan inzetten voor sociale woningbouw, aantrekken van meer hoger onderwijs als katalysator voor een sterkere economie voor iedereen en realiseren van duurzame werkgelegenheid. Bovenal wil hij dat gemeente, WMO en Jeugdzorg zich gaan inzetten voor het belang van de inwoners van Alkmaar in plaats van mensen op afstand zetten

man

Kristina Proveja

Kristina is 34 jaar oud. Zij is afgestudeerd in Management Science. Kristina woont sinds 2011 in Alkmaar. Zij is actief lid van de Ouderraad bij de Kardinaal De Jong school. Daarnaast is zij als vrijwilliger betrokken bij verschillende activiteiten in de wijk, zoals het organiseren van Zomercampus21. Tevens is Kristina actief lid van de Ouderkamer bij Kardinaal De Jong school.

RaEmkgFNslGHdYR_P5lC8nx4Y3F8LO1EWA

Jan Visser

Jan is 67 jaar oud en inmiddels gepensioneerd. In zijn werkzame leven was Jan project ambtenaar voor de gemeente Alkmaar en heeft veel nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Daarnaast was Jan actief betrokken bij het realiseren van diverse sociale projecten in de stad. Als gevolg van het niets ontzielende lichtzinnige gedrag van VVD en OPA in Alkmaar was Jan een van de ambtenaren die met een pennenstreek hun baan en hun wereld kwijtraakten. Jan kent de wereld van het maken van grote plannen en de wereld van slapen in het park, niet zelden een gevolg van verkeerde plannenmakerij

janvisser

Frédérique Kuijpers

Frédérique Kuijpers woont sinds 2006 in Alkmaar en is werkzaam binnen het internationaal bedrijfsleven. In de periode 2006-2014 was zij politiek actief als fractielid SP Alkmaar en vervolgens bij Progressief Alkmaar. Frédérique was nauw betrokken bij het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden, creëerde politiek draagvlak en ondernam acties op gebieden als participatie, zelfredzaamheid, jeugdzorg (sociale domein). Frédérique wat is je het meest bijgebleven van die actieve periode: “De aanpak van mensenhandel op de Achterdam, de opening van Gezondheidscentrum Zevenhuizen, de inspraakmiddag van sekswerkers met B&W en voorafgaande demonstratie was het resultaat van een langdurig en zeer intensief samenwerkingsverband, waar ik met veel plezier en voldoening op terug kijk”. Haar grootste verdienste is dat ze met heel veel risico jonge vrouwen hun vrijheid heeft teruggeven, de Achterdam ontmaskerd heeft, het is geen onschuldig straatje, er gebeurden vreselijke dingen en mensenhandel ook landelijk op de kaart heeft gezet. "voor alle duidelijkheid," vult Frédérique aan, "er zijn vrouwen die het een mooi beroep vinden en zij voorzien in een niet te onderschatten behoefte. Daar is niets mis mee. Dat is de zonnige kant van deze wereld. Het ging ons vooral om de duistere zijde van deze wereld."

HgCr5s5Pygy5mityhTqO6DuJN6NCQrwXvg

Dawud Pirzad

Dawud Pirzad is 48 jaar oud en woont sinds 2002 in Alkmaar. Dawud heeft geschiedenis gestudeerd. Hij werkt als manager bij een groothandel. Daarnaast is Dawud schrijver en publicist/opiniemaker, onder andere voor de website JOOP.nl. Dawud wil zich vooral inzetten voor mensen die gediscrimineerd worden en kansarme jongeren. Zijn kennis van de Afghaanse , Russische en de wereld van vluchtelingen geeft hem een heel genuanceerde kijk op grote wereldproblemen en hoe deze problemen gewone mensen treffen.

manzwartwit

Yvonne Janssen

Yvonne heeft gewerkt bij de thuiszorg en huisartsenzorg. Zij was actief in de onderneningsraad, vakbond en anti-racismebeweging, en ook huurspreekuur en vrijwilliger binnen een buurthuis om eenzame mensen uit hun isolement te halen. Daarnaast was Yvonne betrokken bij de oprichting van het regionaal antidiscriminatiemeldpunt Noord Holland Noord (het latere art 1).

yvonne

Tineke Winkelman

Tineke is gehuwd en woont in de Daalmeer Tineke heeft 36 jaar gewerkt in de thuiszorg in Alkmaar. Als gespecialiseerde gezinsverzorgster ken zij de ellende die mensen kan overkomen. Ook weet zij heel praktisch veel problemen bij mensen weer in goede banen te leiden. Haar doorgewinterdheid in sociale problematiek maakt haar in Alkmaar een expert waar niemand om heen kan. Na haar pensionering doet Tineke vrijwilligerswerk bij Wonen Plus.

tineke

Huseyin Nalkiran

Huseyin woont in Overdie en werkt bij Tata-steel (hoogovens). Huseyin wil dat op dit moment de grootste prioriteit wordt gelegd bij woningbouw en dan met name voor jongeren, starters en mensen met een laag inkomen.

progressief

Bob van der Hout

Bob werkt als hulpverlener met mensen met verstandelijke beperking. Bob wil dat de op winst beluste zorgcowboys aan banden worden gelegd. Jeugdzorg is een hulpvorm zonder enige vorm van regie waar zaken gebeuren die echt niet kunnen. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en de regie naar zich toetrekken.

Fqt2bgXP8hjm79ta4ikF1fqT9p_nQr1JAw

Kadir Turkmen

Kadir is universitair docent in de geschiedenis van het Midden Oosten.

guy

Onze leden

Van Links naar rechts: Yvonne Jansen, Dawud Pirzad, Frédérique Kuijpers, Kristina Proveja, Matt Delahaij, Jan Visser, Tineke Winkelman, Hans Driessen, Kadir Türkmen