Skip to content

Voor daklozen die om economische redenen dakloos zijn geworden geldt, net als voor alle woningzoekenden dat er een forse inhaalslag moet worden gemaakt met sociale woningenbouw. Voor dak en thuislozen die onder psychische druk dakloos zijn geworden wil Progressief Alkmaar, samen met woningbouwcorporaties en het nieuw op te zetten gemeentelijk woningbedrijf, begeleid zelfstandige woonvormen in gaan zetten zoals housing first en verdienwoningen. Hierbij geldt ten aanzien van professionele begeleiding: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Om deze mensen goed maatschappelijk te begeleiden worden zaken als budgetbeheer, woongedragstrainingen, huishoudelijke ondersteuning indien nodig en training in het omgaan met de woonomgeving ingezet. Deze woningen worden gelijkmatig verdeeld over alle wijken, buurten en dorpen van de gemeente. Hulpverlening wordt georganiseerd vanuit de traditionele GGZ zoals Brijder en GGZ NHN en ook organisaties als AA (Anonieme alcoholisten) en NA (Anonieme Drugverslaafden). Met organisaties als Humanitas worden aan mensen met psychische en of verslavingsproblemen leefcoaches ingezet die langdurige begeleiding op afstand garanderen. Zowel om de continuïteit te waarborgen als ook de effectiviteit te verhogen wordt veel ruimte gemaakt voor ervaringsdeskundigen.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *