Slopen? Nu even niet

Teken de petitie

https://actie.degoedezaak.org/petitions/slopen-nu-even-niet

De woningnood is nijpend en neemt eerder toe dan af. Een belangrijke factor is dat er veel woningen worden gesloopt, waardoor met nieuwbouw er netto nauwelijks woningen bijkomen. Daarnaast blijkt dat bij nieuwbouw na sloop het aantal sociale en betaalbare woningen dat terugkomt lager is dan wat er stond. Actie is noodzaak

Em. Hoogleraar Andre Thomsen heeft het LOSB heropgericht. 

Het LOSB heeft een petitie opgesteld waarmee wij een groot aantal ondertekenaars willen verzamelen. Het debat om sloop van redelijk goede woningen te stoppen moet weer serieus gevoerd gaan worden

Jaarlijks worden er 11.000 woningen gesloopt, en dat terwijl de woningnood zo hoog is. Velen staan jaren op wachtlijsten voor sociale huur, en ook in de koopsector komt het vaak uit op een biedingsstrijd waar de meeste mensen verliezen, en 1 iemand ‘wint’ door te veel geld neer te leggen. En tijdens deze strijd worden er voor onze neus woningen gesloopt, om plaats te maken voor duurdere nieuwbouw die onbetaalbaar is voor de doorsnee burger. Teken en deel daarom nu deze petitie!

Er moet een directe halt worden gelegd op het slopen van woningen, totdat de volgende zaken op orde zijn!

1. Het woningtekort is weer tot een nog enigszins aanvaardbaar niveau is teruggebracht; dat wil zeggen minstens 50% minder daklozen en kortere wachttijden voor vluchtelingen en urgente woningzoekenden;

2. Ontwikkelings-, bouw- en beheerplannen van woningcorporaties en andere verhuurders moeten aantoonbaar ten goede komen aan de huisvestingsbehoeften van mensen die van hen afhankelijk zijn;

3. Nederland heeft het beleid en de regels van de European Green Deal van de Europese Commissie geïmplementeerd in regelgeving die onnodige sloop voorkomt en sloopafval bindt aan gecontroleerd hergebruik op het hoogste niveau; 

4. Sloopafval kan alleen worden gedumpt als er aantoonbaar geen andere mogelijkheid is en alleen onder aanvaardbare condities tegen minimaal de kostprijs van verwerking en handhaving;

5. Verplicht milieueffectrapportages van woningbouwplannen ter bevordering van duurzaam materiaalgebruik en voorkoming van onnodige schadelijke emissies.

Waarom is het belangrijk?

10 argumenten voor een moratorium op onnodige sloop:

1. Nederland kent opnieuw woningnood met een woningtekort dat vergelijkbaar is met midden jaren ‘60. Maar anders dan toen zijn die tekorten nu veroorzaakt door al decennia tekortschietend beleid. 

2. Om de tekorten in te lopen is een nieuwbouwproductie van 100.000 woningen per jaar nodig; terwijl de huidige productie slechts 2/3 daarvan bedraagt. Het verhogen van die productie is om verschillende redenen problematisch: gebrek aan arbeidskracht, locaties en stikstofruimte. Stoppen met onnodige sloop is eenvoudig en werkt meteen. 

3. Tegelijkertijd worden jaarlijks ruim 11.000 woningen gesloopt, voor het merendeel (9.000) goed bewoonbare woningen van door woningcorporaties, gesloopt. Door sloop en verkoop is de totale voorraad sociale huurwoningen in de afgelopen jaren met ruim 3% afgenomen en het aandeel betaalbare woningen gehalveerd terwijl de behoefte aanzienlijk is gestegen. 

4. De nieuwbouw die daarvoor in de plaats is gekomen, is te weinig, altijd duurder en vaak ook voor een andere doelgroep (midden – en hogere inkomens). Dit terwijl huurders en woningzoekenden het qua woonlasten toch al zwaar hebben en er in onze steden onvoldoende betaalbare woningen zijn voor cruciale professionals in onderwijs, veiligheid en zorg. 

5. Terwijl corporaties aan de ene kant jaarlijks 9.000 woningen slopen, bouwen ze er aan de andere kant jaarlijks evenzoveel tijdelijke (flex-)woningen voor terug. Flex-woningen zijn niet alleen financieel zeer inefficiënt; de bouw ervan heeft ook weer milieu-impact. Niet slopen maar opknappen van misschien iets verouderde complexen zou minimaal het grootste deel van de behoefte aan flex-woningen in kunnen vullen. 

6. De sloopplannen van woningcorporaties gaan inmiddels zo ver dat wat er nog van onze vooroorlogse sociale woonbuurten over is – en dat is inmiddels alleen al daarom kostbaar erfgoed waarop we juist zuinig moeten zijn! – gesloopt dreigt te worden. 

7. Sloopafval is inmiddels een van de grootste afvalstromen in Europa. Onder leiding van Frans Timmermans is de Europese Commissie daarom bezig onnodige sloop te minimaliseren door het stellen van stringente voorwaarden aan sloop en recycling van sloopafval. Ook Nederland zal daar aan moeten gaan voldoen. 

8. Bovendien raakt ook het voor de bouw beschikbare ‘CO2-budget’ op. De CO2 die we nog kunnen uitstoten om onder de 1,5 ⁰C temperatuurstijging te blijven is met de huidige emissiesnelheid binnen 7 jaar bereikt. Sloop voor nieuwbouw zoals dat nu gebeurt betekent zeer grote onnodige CO2 emissies. Levensloop-verlenging door renovatie, is het enige duurzame alternatief, daarover zijn alle deskundigen het eens. 

9. En dan hebben we het nog niet over het ook in Nederland groeiende aantal daklozen en de vele vluchtelingen die een beroep op ons doen. Grondwettelijk en mensenrechtelijk zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor adequate huisvesting voor iedereen. Met de recente komst van tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne, is simpelweg elke beschikbare woning NU nodig.

10. Slopen kan nu dus even niet! De omgang met onze woningvoorraad moet zuiniger en socialer! 

Daarom vragen wij aan gemeenten en corporaties een directe stop op het slopen van woningen in te voeren. Nu! Teken en deel deze petitie!

Deze petitie wordt gesteund door de volgende organisaties 
– Bond Precaire Woonvormen, Amsterdam 
– Recht op de stad, Rotterdam 
– Woonprotest, Amsterdam 
– Woonopstand, Rotterdam

Open de link om je handtekening te kunnen zetten

https://actie.degoedezaak.org/petitions/slopen-nu-even-niet

Slopen? Nu even niet

Slopen? Nu even niet! 

  1. redenen voor een moratorium op onnodige sloop 

1. Nederland kent opnieuw woningnood met een woningtekort dat vergelijkbaar is met midden jaren ‘60. Maar anders dan toen zijn die tekorten nu veroorzaakt door al decennia tekortschietend beleid. 

2. Om de tekorten in te lopen is een nieuwbouwproductie van 100.000 woningen per jaar nodig; terwijl de huidige productie slechts 2/3 daarvan bedraagt. Het verhogen van die productie is om verschillende redenen problematisch: gebrek aan arbeidskracht, locaties en stikstof-ruimte. Stoppen met slopen is eenvoudig en werkt meteen. 

3. Tegelijkertijd worden jaarlijks ruim 11.000 woningen gesloopt, voor het merendeel (9.000) door woningcorporaties. Door sloop en verkoop is de totale voorraad sociale huurwoningen in de afgelopen jaren met ruim 3% afgenomen en het aandeel betaalbare woningen gehalveerd terwijl de behoefte aanzienlijk is gestegen. 

4. De nieuwbouw die daarvoor in de plaats is gekomen, is altijd duurder en vaak ook voor een andere doelgroep (midden – en hogere inkomens). Dit terwijl huurders en woningzoekenden het qua woonlasten toch al zwaar hebben en er in onze steden onvoldoende betaalbare woningen zijn voor cruciale professionals in onderwijs, veiligheid en zorg. 

5. Terwijl corporaties aan de ene kant jaarlijks 9.000 woningen slopen, bouwen ze er aan de andere kant jaarlijks evenzoveel tijdelijke (flex-)woningen voor terug. Flex-woningen zijn niet alleen financieel zeer inefficiënt; de bouw ervan heeft ook weer milieu-impact. Niet-slopen maar opknappen van misschien iets verouderde complexen zou minimaal het grootste deel van de behoefte aan flex-woningen in kunnen vullen. 

6. De sloopplannen van woningcorporaties gaan inmiddels zo ver dat wat er nog van onze vooroorlogse sociale woonbuurten over is – en dat is inmiddels alleen al daarom kostbaar erfgoed waarop we juist zuinig moeten zijn! – gesloopt dreigt te worden. 

7. Sloopafval is inmiddels een van de grootste afvalstromen in Europa. Onder leiding van Frans Timmermans is de Europese Commissie daarom bezig onnodige sloop te minimaliseren door het stellen van stringente voorwaarden aan sloop en recycling van sloopafval. Ook Nederland zal daar aan moeten gaan voldoen. 

8. Bovendien raakt ook het voor de bouw beschikbare ‘CO2-budget’ op. De CO2 die we nog kunnen uitstoten om onder de 1,5 ⁰C temperatuurstijging te blijven, is met de huidige emissiesnelheid binnen 7 jaar bereikt. Sloop voor nieuwbouw zoals t dat nu gebeurt betekent zeer grote onnodige CO2 emissies. Levensloop-verlenging door renovatie, is het enige duurzame alternatief, daarover zijn alle deskundigen het eens. 

9. En dan hebben we het nog niet over het ook in Nederland groeiende aantal daklozen en de vele vluchtelingen die een beroep op ons doen. Grondwettelijk en mensenrechtelijk zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor adequate huisvesting voor iedereen. Met de recente komst van tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne, is simpelweg elke beschikbare woning NU nodig. 

10. Slopen kan nu dus even niet! De omgang met onze woningvoorraad moet zuiniger en socialer! 

Daarom vragen wij aan gemeenten en woningcorporaties een directe stop op het slopen van woningen in te voeren. Nu!

Stem Progressief Alkmaar

Alkmaarse problematiek vereist een Alkmaarse aanpak

De drie D operatie van 2015 heeft een decentralisatie van zorg en welzijn veroorzaakt waarbij de gemeenten met 75% van het budget 125% van het werk overgeheveld hebben gekregen van het rijk. Onder de noemer dichter bij de mensen en participatie is een complexe materie de gemeenten door de strot gedrukt waar zij totaal niet op voorbereid waren.

Redeneer vanaf de andere kant

Als de problematiek heftig is en het budget ontoereikend, dan kun je extra budget claimen (wat je doorgaans niet boven water krijgt) of je kunt het beleid stutten. Wat bedoelen wij met stutten? Om het aantal bijstandsgerechtigden terug te dringen kun je zorgen voor werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus en voor zowel kantoorwerk als ook handwerk, binnen de muren van een gebouw of in de open lucht. Zorg dat alleen mensen gebruik maken van de bijstand die dit echt nodig hebben en gun alle anderen werk op maat. Het budget dat daarmee vrijkomt kan gebruikt worden voor extra armoedebestrijding. Bij WMO en Jeugdzorg zijn budgetten geoormerkt. Dat betekent dat er bedragen aan het eind van een jaar over kunnen blijven. In Alkmaar geldt de Arend Lind Doctrine. Arend Lind was de man van Stadsbelang en de latere OPA. Deze doctrine houdt in dat alle overblijvende budgetten terug worden gestort in de algemene middelen. Wat Progressief Alkmaar betreft laten we deze doctrine deels los. Wat Progressief Alkmaar betreft gaan restbudgetten van Sociale Dienst, WMO en Jeugdzorg in een apart sociaal fonds wat als extra speelruimte in het volgend jaar kan worden ingezet.

Versterk de economie

Zorg voor meer werkgelegenheid, meer woningen en beter specialistisch onderwijs waardoor gespecialiseerde bedrijven zich graag hier willen vestigen. Kijk bij asielzoekerscentra of daar bouwvakkers zitten en laat deze mensen versneld de Nederlandse samenleving instromen. Wees creatief en interpreteer de regels op een meer soepele wijze. Met een moeilijk woord: gebruik je discretionaire bevoegdheid.

Ga stemmen en stem verstandig

Om belangrijke doorbraken te bewerkstelligen hebben we een partij nodig als Progressief Alkmaar. Een partij die creativiteit verbindt aan talent en slimme verbindingen weet te smeden met wetenschap en bedrijfsleven. Een partij die de nek durft uit te steken om uiteindelijk de meest kansarmen optimaal te laten profiteren van de maatschappelijke winst

Samen leven

Samenvatting

14 maart 2021

Een inclusieve samenleving is in zijn kortste samenvatting:

een samen-leving.

Inclusief betekent dat iedereen erbij hoort en een samenleving betekent dat we samen leven, dus dat er geen buitenstaanders bestaan.

Inclusieve samenleving

In het artikel over het Spoorbuurtmethode zijn we ingegaan hoe je de wereld om je heen zelf kan verbeteren.

De vraag aan een politieke partij is een andere. Die vraag is : hoe kan de de politiek mij beschermen tegen discriminatie en tegen racisme.

Het antwoord is even simpel als teleurstellend.

Dat kan de politiek niet.

Politiek is namelijk de democratische keuze van het volk. Veranderingen vinden pas plaats als de bevolking zich realiseert dat er veranderingen moeten plaatsvinden. Om dat te bereiken voeren organisaties zogenaamde ‘sociale actie’. Als we het hebben over sociale actie om discriminatie uit te bannen moeten we ons iets heel aparts realiseren. We mogen in ons antidiscriminatie-denken niet laten verleiden tot discriminatie. Dus in de strijd om: Black lives matter, is de discriminatie over slavernij en seksueel misbruik even goed belangrijk. Feminisme, antiracisme, antifascisme staan op een lijn.

Landelijke partijen als Bij1, Partij voor de dieren staan bij Progressief Alkmaar dichterbij dan partijen als PVV en Forum voor democratie. Sterker, wij walgen van PVV en FvD. Helaas hebben Bij1 en PvdD op een aantal punten te eenzijdige invalshoeken en zij n ze daarmee minder effectief dan dat wij zouden willen.

Mensenhandel

Toen Marianne Dekker en Frédérique Kuijpers het comité Femme Fatale rond de mensenhandel op de Alkmaarse Achterdam oprichtten , hebben zij de lokale als de landelijke politiek wakkergeschud. Het onschuldige straatje waar vrije prostitutie plaats vond bleek helemaal niet niet onschuldig. Het bleek een kernfunctie te hebben in een internationaal netwerk van sexslavernij.

Taskforce Mensenhandel

Minister Hirsch Ballin heeft toentertijd de Alkmaarse burgemeester Bruinooge gevraagd deel te nemen aan de landelijke taskforce Mensenhandel. Iedereen zag het probleem, iedereen zag de urgentie, maar niemand wilde maatregelen nemen die het probleem konden oplossen. Waarom?

Het antwoord is even simpel als duidelijk. Angst voor verlies aan stemmers bij verkiezingen.

Zogenaamde democratische partijen als VVD en PvdA roemen de democratische principes die in Nederland gelden. Het probleem is hierbij dat deze partijen korte termijn – en geïsoleerde maatregelen nemen om grote problemen tijdelijk op te lossen. In politiek jargon: ze leven van de ene ad hoc maatregel naar de ander. Partijen als D66 , CDA en Groen Links doen niet anders. In Alkmaar spelen OPA en Leefbaar Alkmaar het zelfde spelletje.

Hoe keren we dit tij?

Problemen als deze ontstaan op basis van groepswantrouwen. Van onderen kunnen we wantrouwen ten opzichte van nieuwkomers en ‘vreemde eenden in de bijt’ verminderen. Dat is heel belangrijk. Hoe meer mensen elkaar als mens en niet als gelukzoekers, autochtone koloniale klootzak, als a-sociaal, hoer, als migrant met criminele bedoelingen betitelen, hoe meer we elkaar beter gaan begrijpen.

Dat kan je proberen van boven af.

Stel minimaal 10% migranten aan als manager. Neem standaard 50% vrouwen in dienst. Etcetera etcetera. Klinkt allemaal heel aardig. Maar, wie wil nu leiding geven aan een afdeling vanwege zijn huidskleur? Zijn of haar achtergrond als prostituee of homoseksueel? Niemand toch. Je wilt toch benaderd worden op basis wie je daadwerkelijk bent?

Zelfrespect is iets dat ook heel belangrijk is. Waar het om gaat is dat discriminatie en racisme worden teruggedrongen. Daar moeten we ons op gaan richten

Concreet

Waar het om gaat is dat de bevolking racisme en discriminatie gaat verfoeien en de ideeën al vanuit de spoorbuurtmethode gaat omarmen. In de tussentijd is het belangrijk dat media , maar ook landelijke politieke partijen als BIJ1 de problematiek rond racisme blijven benoemen. Gelijke beloning voor mannen en vrouwen is heel belangrijk. Gelijk inkomen voor vrouwen en mannen is essentieel. Het begrip dat seksueel genot van twee kanten moet komen en dat seksueel genot niet automatisch een mensenrecht is waar met name vrouwen hun rechten en lichamelijke integriteit voor moeten inleveren, zal aan de kant moeten. Het recht van elk kind om op te groeien zonder trauma’s is zo van zelf sprekend en tegelijk zo ingewikkeld dat we daar extra aandacht aan willen besteden.

Het initiatief in 2008 van Frédérique Kuijpers (onze nummer 4) en Marianne Dekker om de Achtdam in Alkmaar door te lichten en de sekswerkers daar persoonlijk te spreken heeft sindsdien de discussie over mensenhandel in Nederland in een ander daglicht geplaatst. Vrouwen die gedwongen worden om buiten hun wil sekswerker te worden zijn slavinnen. Dat staat nu , dankzij Frédérique en Marianne, als een paal boven water.

De hele discussie over inclusieve samenleving draait om het gegeven dat de ene Nederlander meer gelijk is dan de andere Nederlander. Deze onrechtvaardigheid kunnen we aanpakken met controle op de wetgeving (handhaving) , maar ook in het aanpakken van vooroordelen. Daar ligt immers de bron van het kwaad . Als we seksslavernij kunnen uitbannen en discriminatie op basis van moeilijk uitspreekbare namen kunnen terugdringen , hebben we een groot deel van de wereld veroverd die we wilden innemen

Inclusieve samenleving

Samenvatting

Openbreken van de multiculturele samenleving kan door de culturele barrières af te breken. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is de spoorbuurtmethode in Alkmaar ontwikkeld. Dit was naar aanleiding van het feit dat in 1982 450 van de 900 uitgebrachte stemmen in de Alkmaarse Spoorbuurt terecht kwamen bij de Centrumdemocraten (rechts extremistisch). Twee multiculturele en bottom-up buurtfeesten hebben geresulteerd in 26 van de 1300 geldig uitgebrachte stemmenvoor de Centrumdemocraten in 1986. Een reductie van 95% binnen dezelfde populatie. Gezien de hogere opkomst in 1986 lijkt het effect zelfs groter. Deze methode is sindsdien meermalen toegepast in Nederland en Vlaanderen met een vergelijkbaar effect. Een uitstekend instrument om de invloed van JA21, FvD en PVV in te dammen.

Spoorbuurtmethode

Leden van de huidige kandidatenlijst van Progressief Alkmaar hebben toentertijd de Spoorbuurtmethode ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in twee buurtfeestenn in 1983 en 1984 en een stedelijke antidiscriminatieweek in 1985. Deze methode is niet gedateerd en nog steeds inpasbaar. De praktijk bewijst dit ook.

Stap 1.

Benader een grote groep in de buurt die zich willen inzetten voor een inclusieve samenleving.

Stap 2.

Benader van elke etnische groep in de buurt 12 opinionleaders. Hanteer hierbij het gegeven dat er mensen zijn van Nederlandse origine die hun roots binnen de buurt hebben als een etnische groep en mensen van Nederlandse origine die hun roots in andere plaatsen c.q. regio hebben als een andere etnische groep.

Stap 3

Organiseer 10 werkgroepen met 10 aparte taken. (10 is willekeurig gekozen; het kunnen er ook minder zijn). Denk aan: 1. kinderactiviteiten, 2. opbouwen podia, 3. organiseren rommelmarkt, 4. organiseren collecte en fondswerving, 5. coördinatiegroep, 6. organiseren line-up voor buitenpodium, 7 organiseren avondprogramma in een zaal, 8 organiseren line-up voor binnen/avondpodium, 9. EHBO groep, 10. organiseren van multicultureel koken (elke cultuur presenteert een gerecht van wat zij bij hun cultuur vinden horen en een gerecht van wat de andere culturen specifiek vinden horen bij jouw cultuur)

Stap 4

Laat elke deelnemer een maal gastheer/vrouw zijn voor de andere leden van de werkgroep. Organiseer dus minimaal 10 bijeenkomsten zodat iedereen te gast is geweest bij alle andere culturen. De voorbereiding duurt circa 9 maanden. De voorbereiding is qua methode veel belangrijker dan het feest zelf.

Stap 5

Geef het feest een thema

Stap 6

Evalueer het samenbindend effect van het buurtfeest en het neerhalen van gebrek aan respect en tolerantie.

Antidiscriminatie-effect

In de Alkmaarse Spoorbuur hadden de ‘Nederlandse’ ouders hun kinderen van de buurtschool afgehaald en waren Turkse en Marokkaanse kinderen veruit dominant. Na de twee buurtfeesten kwamen de meeste ‘Nederlandse’ kinderen weer terug op school en werden de mensen uit diverse culturen goede buren van elkaar die ook bij elkaar over de vloer kwamen.

Deze methode is na 35 jaar nog steeds effectief

Handtekeningenactie Kooimeer valt in goede aarde

Samenvatting

Samen met ouders van de Kardinaal de Jongschool is de politieke partij Progressief Alkmaar een handtekeningenactie begonnen ter bevordering van de verkeersveiligheid. De buurt reageert enthousiast en zal deze actie breed ondersteunen.

Verkeersmaatregelen

In de handtekeningenactie wordt de verkeersonveiligheid omschreven en wordt aangegeven dat er met drempels en vluchtheuvels tempo-temperende maatregelen moeten worden genomen. Meerdere mensen geven aan dat ook op de Heiloërdijk veel te hard wordt gereden. Dat is een belangrijke doorgaande weg voor de wijk Kooimeer. Of hier ook drempels mogen worden gelegd is de vraag. De brandweer vindt het belangrijk dat zij geen belemmeringen ondervinden bij het bereiken van branden en andere crisisplaatsen.

Zoals het er nu naar uitziet krijgt de actie een brede ondersteuning en zal het gemeentebestuur de klachten van de wijk serieus moeten gaan nemen.

Tiny Houses

Aan de Helderse weg worden tiny houses gebouwd. Dat was mogelijk omdat de grond om diverse redenen de komende vijftien jaar niet bebouwd mag worden. De tiny houses staan, net als caravans op steunstukken. Ze gebben dus geen direct contact met de ondergrond. Hoogheemraadschap, de eigenaar van de grond, vond dat plotseling geen goed idee. Ze wilden de tiny houses daar weg hebben. Na wat heen en weer getrek en juridische procedures is er een compromis. De tiny houses mogen nog een jaar staan. Jacob , die momenteel zijn huis aan het afbouwen is, vind dat een heel vervelend idee. “De hele opbouw die ik er nu op zet zal er na een jaar weer af moeten als er niets verandert.” Progressief Alkmaar gaat zich inzetten om deze mensen de volle 15 jaar daar te laten wonen. (www.tinyhousealkmaar.nl)

https://www.tinyhousealkmaar.nl/tag/tiny-house/page/2/

Broedplaats Zaailand

Een belangrijk initiatief van de oprichter van Hal25 op het terrein van de voormalige gasfabriek. Zaailand zou een nieuwe broedplaats worden waar de samenleving later zou oogsten. Omdat er een misverstand zou kunnen plaatsvinden over vergunningen moest Zaailand alle bouwwerken afbreken. Het is niet de eerste keer dat rigide ambtenaren creatieve initiatieven in Alkmaar frustreren. Progressief Alkmaar gaat er zorg voor dragen dat dit soort initiatieven meer gekoesterd worden

Integrale visie rond bruisende stad

Samenvatting

Om de vergrijzing om te buigen is het nodig de stad interessant te maken voor jongeren.

Alkmaarse jongeren willen we graag hier houden. Voor de dorpen zijn jongeren belangrijk om het verenigingsleven van nieuw bloed te voorzien. Voor jongeren in de dorpen zijn starterswoningen noodzakelijk.

Jongeren uit andere regio’s willen we geïnteresseerd maken voor Alkmaar. Dat kan met universitaire opleidingen en post-HBO opleidingen die iets extra’s bieden. Denk aan een energiefaculteit samen met ECN en TNO; denk aan zaadveredeling, waar onze regio wereldwijd voorop loopt. Een post Hbo opleiding onder supervisie van de Universiteit van Wageningen. Denk aan uitbreiding van Alkmaar Data science in het KPN gebouw, een faculteit van de VU in Amsterdam. Geef het ziekenhuis een academisch ziekenhuis status.

Jongeren willen in een bruisende stad wonen. Een binnenstad waar woonklimaat voor de binnenstadbewoners prettig blijft en voor de bezoekers een bruisende ervaring oplevert.

Een bruisende stad

Wat betreft Progressief Alkmaar zet de stad in op verjonging.

Dat betekent talentvolle jonge mensen behouden, maar ook talentvolle jongeren aantrekken. Daar willen we universitair onderwijs voor uitbreiden en broedplaatsen faciliteren waar creativiteit en ondernemerschap de degens kruisen. Dat bereik je met voldoende jongerenhuisvesting (een en twee persoonshuishoudens; kleine winkelpanden omkatten naar twee tot drie appartementen en aan de rand van het centrum realiseren van starterswoningen). Bovenal een bruisende stad waar jongerencultuur een duidelijke en prominente plek krijgt .

Een bruisende stad is een stad waar leven zich op straat afspeelt, waar mensen ’s avonds op terrassen eten en flaneren langs grachten.  Verspreid evenementen over de stad en geef meerdere kernen de mogelijkheid om eigen aantrekkelijkheid te vergroten. (Dus ook Overdie, Oudorp en de Mare). Dat verlicht de druk op Waagplein en Ritsevoort. Sta festivals toe in broedplaatsen als Gasfabriek, Zaailand en Hal 25. Verplaats de finish van sportevenementen naar de Weterhout, Oosterhout en Rekerhout, laat wielerwedstrijden niet finishen langs het kanaal, maar aan de Kennemerstraatweg en de Singels. Dit soort veranderingen halen druk weg van het centrum en maakt de stad in zijn geheel grootser.

Geef de horeca in de binnenstad verplichte sluitingstijden, waardoor horecapersoneel zich kan verschuilen achter regels zonder door agressieve klanten onder druk gezet te kunnen worden om de zaak langer open te houden. Wat betreft Progressief Alkmaar mogen deze tijden wel heel ruim zijn en gemeentebreed op elkaar aansluiten. 

Progressief Alkmaar heeft in haar programma ook staan dat in het weekend en in ieder geval op zaterdag het gemeentelijk OV gratis is en in het weekend een “stapbus” rijdt om mensen van het centrum naar de buitenwijken te brengen welke rijdt tot 04.00 uur.

Bijzondere bijstand ook voor witgoed en ruime tegemoetkoming voor energieprijzen

De koopkracht neemt zienderogen af. Het zou goed zijn als de vakbeweging harde looneisen stelt. De landelijke politiek moet het niveau van bijstand en AOW per direct opkrikken. Lokaal kunnen wij het gebrek aan koopkracht enigszins opvangen om mensen die tot 120% van het bijstandsniveau aan inkomen hebben, volledig te compenseren met bijzondere bijstand.

In 2017 is witgoed uit de bijzondere bijstand geschrapt. Dit moet weer terug in het pakket van de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand moet ook worden aangewend om mensen die buiten hun schuld in de schulden zijn gekomen door Corona en de oorlog in Oekraïne.

Progressief Alkmaar wil de laagste inkomens compenseren voor de stijgende energieprijzen met 1000 euro per huishouden.