Skip to content

Alle vergunningen voor Europarcs ‘on hold’

Bewoners van Oost- en Westgraftdijk maken zich zorgen bij de ontwikkelingen rond Europarcs. De omringende grond is nu nog eigendom van “De Zeevarenden Buidel”, gemeente Alkmaar en het Waterschap. Het is zaak deze gronden niet te verkopen aan Europarcs. De gemeente Alkmaar heeft deze gronden nodig voor de behoeften van de bevolking van Oostgraftdijk . Progressief Alkmaar ziet hier een mogelijkheid voor het bouwen van starterswoningen.

1 Comment

  1. Misschien is het al veel te laat, en zijn de omliggende gronden al verkocht. Dan rest ons alleen maar gebruiksbeperkingen, als veeteelt grond is de melk opbrengst al eerder verboden.


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *