Handtekeningenactie Kooimeer valt in goede aarde

Samenvatting

Samen met ouders van de Kardinaal de Jongschool is de politieke partij Progressief Alkmaar een handtekeningenactie begonnen ter bevordering van de verkeersveiligheid. De buurt reageert enthousiast en zal deze actie breed ondersteunen.

Verkeersmaatregelen

In de handtekeningenactie wordt de verkeersonveiligheid omschreven en wordt aangegeven dat er met drempels en vluchtheuvels tempo-temperende maatregelen moeten worden genomen. Meerdere mensen geven aan dat ook op de Heiloërdijk veel te hard wordt gereden. Dat is een belangrijke doorgaande weg voor de wijk Kooimeer. Of hier ook drempels mogen worden gelegd is de vraag. De brandweer vindt het belangrijk dat zij geen belemmeringen ondervinden bij het bereiken van branden en andere crisisplaatsen.

Zoals het er nu naar uitziet krijgt de actie een brede ondersteuning en zal het gemeentebestuur de klachten van de wijk serieus moeten gaan nemen.

Tiny Houses

Aan de Helderse weg worden tiny houses gebouwd. Dat was mogelijk omdat de grond om diverse redenen de komende vijftien jaar niet bebouwd mag worden. De tiny houses staan, net als caravans op steunstukken. Ze gebben dus geen direct contact met de ondergrond. Hoogheemraadschap, de eigenaar van de grond, vond dat plotseling geen goed idee. Ze wilden de tiny houses daar weg hebben. Na wat heen en weer getrek en juridische procedures is er een compromis. De tiny houses mogen nog een jaar staan. Jacob , die momenteel zijn huis aan het afbouwen is, vind dat een heel vervelend idee. “De hele opbouw die ik er nu op zet zal er na een jaar weer af moeten als er niets verandert.” Progressief Alkmaar gaat zich inzetten om deze mensen de volle 15 jaar daar te laten wonen. (www.tinyhousealkmaar.nl)

https://www.tinyhousealkmaar.nl/tag/tiny-house/page/2/

Broedplaats Zaailand

Een belangrijk initiatief van de oprichter van Hal25 op het terrein van de voormalige gasfabriek. Zaailand zou een nieuwe broedplaats worden waar de samenleving later zou oogsten. Omdat er een misverstand zou kunnen plaatsvinden over vergunningen moest Zaailand alle bouwwerken afbreken. Het is niet de eerste keer dat rigide ambtenaren creatieve initiatieven in Alkmaar frustreren. Progressief Alkmaar gaat er zorg voor dragen dat dit soort initiatieven meer gekoesterd worden

Integrale visie rond bruisende stad

Samenvatting

Om de vergrijzing om te buigen is het nodig de stad interessant te maken voor jongeren.

Alkmaarse jongeren willen we graag hier houden. Voor de dorpen zijn jongeren belangrijk om het verenigingsleven van nieuw bloed te voorzien. Voor jongeren in de dorpen zijn starterswoningen noodzakelijk.

Jongeren uit andere regio’s willen we geïnteresseerd maken voor Alkmaar. Dat kan met universitaire opleidingen en post-HBO opleidingen die iets extra’s bieden. Denk aan een energiefaculteit samen met ECN en TNO; denk aan zaadveredeling, waar onze regio wereldwijd voorop loopt. Een post Hbo opleiding onder supervisie van de Universiteit van Wageningen. Denk aan uitbreiding van Alkmaar Data science in het KPN gebouw, een faculteit van de VU in Amsterdam. Geef het ziekenhuis een academisch ziekenhuis status.

Jongeren willen in een bruisende stad wonen. Een binnenstad waar woonklimaat voor de binnenstadbewoners prettig blijft en voor de bezoekers een bruisende ervaring oplevert.

Een bruisende stad

Wat betreft Progressief Alkmaar zet de stad in op verjonging.

Dat betekent talentvolle jonge mensen behouden, maar ook talentvolle jongeren aantrekken. Daar willen we universitair onderwijs voor uitbreiden en broedplaatsen faciliteren waar creativiteit en ondernemerschap de degens kruisen. Dat bereik je met voldoende jongerenhuisvesting (een en twee persoonshuishoudens; kleine winkelpanden omkatten naar twee tot drie appartementen en aan de rand van het centrum realiseren van starterswoningen). Bovenal een bruisende stad waar jongerencultuur een duidelijke en prominente plek krijgt .

Een bruisende stad is een stad waar leven zich op straat afspeelt, waar mensen ’s avonds op terrassen eten en flaneren langs grachten.  Verspreid evenementen over de stad en geef meerdere kernen de mogelijkheid om eigen aantrekkelijkheid te vergroten. (Dus ook Overdie, Oudorp en de Mare). Dat verlicht de druk op Waagplein en Ritsevoort. Sta festivals toe in broedplaatsen als Gasfabriek, Zaailand en Hal 25. Verplaats de finish van sportevenementen naar de Weterhout, Oosterhout en Rekerhout, laat wielerwedstrijden niet finishen langs het kanaal, maar aan de Kennemerstraatweg en de Singels. Dit soort veranderingen halen druk weg van het centrum en maakt de stad in zijn geheel grootser.

Geef de horeca in de binnenstad verplichte sluitingstijden, waardoor horecapersoneel zich kan verschuilen achter regels zonder door agressieve klanten onder druk gezet te kunnen worden om de zaak langer open te houden. Wat betreft Progressief Alkmaar mogen deze tijden wel heel ruim zijn en gemeentebreed op elkaar aansluiten. 

Progressief Alkmaar heeft in haar programma ook staan dat in het weekend en in ieder geval op zaterdag het gemeentelijk OV gratis is en in het weekend een “stapbus” rijdt om mensen van het centrum naar de buitenwijken te brengen welke rijdt tot 04.00 uur.

Bijzondere bijstand ook voor witgoed en ruime tegemoetkoming voor energieprijzen

De koopkracht neemt zienderogen af. Het zou goed zijn als de vakbeweging harde looneisen stelt. De landelijke politiek moet het niveau van bijstand en AOW per direct opkrikken. Lokaal kunnen wij het gebrek aan koopkracht enigszins opvangen om mensen die tot 120% van het bijstandsniveau aan inkomen hebben, volledig te compenseren met bijzondere bijstand.

In 2017 is witgoed uit de bijzondere bijstand geschrapt. Dit moet weer terug in het pakket van de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand moet ook worden aangewend om mensen die buiten hun schuld in de schulden zijn gekomen door Corona en de oorlog in Oekraïne.

Progressief Alkmaar wil de laagste inkomens compenseren voor de stijgende energieprijzen met 1000 euro per huishouden.